coaching literari

l'Editor personal o coach literari

I va arribar el coaching, i amb ell el coach i el coachee (però nosaltres preferim anomenar-lo «editor personal»). Sempre hem pensat que la feina de l’editor s’assembla molt a la del director d’orquestra. Des de que es rep un manuscrit fins que surt publicat, serà ell qui porti la iniciativa en tots els departaments implicats en el procés de producció d’un llibre. Llegir-lo i valorar-lo és el primer pas, després ve posar-se en contacte amb l’autor, conèixer-lo, fer-li una proposta i portar-li un contracte, que caldrà explicar fins a l’últim detall abans de signar-lo.

A continuació, no és infrequent que autor i editor acordin determinats canvis relatius a l’estil i l’estructura del text de cara a la seva òptima realització. El llibre seguirá llavors un intens camí de la mà de l’editor, que supervisarà la programació, la correcció de proves, la imatge de coberta, el text de contra, l’estratègia de promoció i màrqueting, la defensa davant la xarxa comercial i, finalment, la presentació i venda.

Si l’autor té un agent literari podrà confiar en ell per deixar-se aconsellar en cadascun d’aquests pasos, per la seva experiència i coneixement del medi. Si no en té, serà l’editor qui assumeixi aquesta funció, com totes les altres, a la qual afegirà, per exemple, la venda de drets de l’obra a editorials estrangeres. Però, què passa si l’autor no té editorial ni agent i ha de forcejar ell sol amb cadascuna de les baules de la cadena?

Per a qui és el coaching literari?

Amb la velocitat, la competència, la diversificació i el tràfec imposat els últims anys dins del sector editorial, cada cop és més habitual la contractació d’un servei extern que assumeixi moltes d’aquestes funcions d’acompanyament i assessorament, que aplani el terreny i faciliti les coses per tal d’accedir a un contracte editorial o d’avançar en un projecte d’autopublicació.

servicios revision contratos de edición

I per això va arribar el coaching, paraula que s’utilitza als paisos anglosaxons per referir-se a l’assessor, conseller, consultor, supervisor, mentor, guia, orientador o com se li vulgui dir. Per suposat, també en l’àmbit dels llibres. 

Últimament, fins i tot se’ls dóna el nom de book doulas —de l’anglès doula, i aquest del grec δοῦλα, que és com s’anomena habitualment a les llevadores (sí, pels parts)— també en els països d’aquest àmbit, i que vol designar en el nostre sector una professió situada entre l’agent literari i l’editor; la persona, en definitiva, que acompanya i assessora l’escriptor mentre dóna forma al seu llibre, que és una altra forma de part.

Al final, darrere de totes aquestes modernes denominacions —del book coach, del literary mentor, del book doula, del literary personal trainer, del proactive book developer i, fins i tot, de l’expert trainer in books— s’amaga la figura de l’humil i tradicional editor personal de tota la vida. Es tracta d’algú amb provada experiència editorial que es posa a disposició de l’autor per tot el que calgui, tant des del punt de vista formal com del contingut, en l’intens camí que hem descrit abans.

A Letras Propias acompanyem l’autor en la realització de l’obra pel que fa al text per tenir-ho tot llest abans de lliurar-lo a una editorial o a un agent literari. En el cas de l’autopublicació, posem l’autor en contacte amb altres professionals de primer ordre per totes les questions relatives a la realització i producció (maquetació, correcció de proves, disseny de coberta i impressió).

tarifes de coaching literari

El servei d’editor personal és un plus afegit al servei d’edició o editing que ja oferim, de manera que el punt de partida és el mateix, amb el mateix rang de preus, de 3 € a 6 € els 1.800 caràcters, en funció de les necessitats pròpies de cada cas, més 300 € per l’assessoria completa fins a la finalització del projecte (màxim un mes i mig).