correcció de textos

Què és una correcció de text?​

Des del nostre punt de vista, la correcció o revisió lingüística d’una obra o text (sense importar el gènere) és una etapa imprescindible no només abans de publicar-lo, sinó també abans de donar-lo a conèixer a qualsevol destinatari que hagi d’emetre un judici de valor o prendre una decisió que afecti el seu futur (editorials, concursos, institucions acadèmiques, etc.).

L’autor, en primer lloc, i l’editorial, si n’hi ha, tenen la responsabilitat d’oferir al lector una obra sense defectes, digna del fet que algú dediqui el seu temps a llegir-la. Cap autor o editorial vol que els seus potencials lectors associïn el seu nom o la seva marca a un producte de baixa qualitat, mediocre, matusser, fet amb presses o farcit d’errors. D’altra banda, en un text els errors destorben el lector, el distreuen de la lectura, l’empenyen fora del contingut obligant-lo a esmenar mentre llegeix la descurança de l’autor.

Un text polit, acabat i exempt d’errors evidents diu molt del qui l’ha escrit, transmet serietat i demostra l’esforç, la dedicació i el compromís que el seu autor hi ha posat. També el seu respecte pel lector.

correccion ortotipografica y de estilo

A Letras Propias corregim tota mena de textos: novel·les, relats, contes, obres de teatre, còmics, tesis doctorals, articles acadèmics, textos divulgatius o comercials, etc. En principi només ens dediquem a corregir textos sencers i acabats. Si vols la correcció d’un fragment o tens dubtes sobre el servei que necessites (correcció, traducció, informe de lecturaediting), consulta’ns i t’assessorarem.

Aquest servei està disponible tant per obres escrites originalment en castellà o català com per obres traduïdes al castellà o al català des d’altres idiomes (si es tracta d’una traducció, indica’ns-ho). Si vols que traduïm la teva obra un cop corregida, pregunta’ns. 

Tipus de correcció de text

Correcció ortotipogràfica

La correcció ortotipogràfica és la correcció lingüística que serveix tant per esmenar els errors ortogràfics, sintàctics, gramaticals i tipogràfics com per unificar els recursos tipogràfics (majúscules, cursives, cometes, negretes). Durant el procés de correcció ortotipogràfica s’apliquen al text els principis d’estètica, funcionalitat, llegibilitat i eficàcia comunicativa.

La correcció s’aplica a tots els elements textuals de l’obra (inclosos els textos de peu d’imatges, taules o gràfiques, les notes a peu de pàgina, l’índex i la bibliografia).

Durant la correcció ortotipogràfica el corrector detecta i elimina o esmena:

 • Faltes d’ortografia.
 • Transposicions o omissions de caràcters.
 • Ús inadequat o incoherent de les cometes.
 • Errors sintàctics i gramaticals.
 • Errors d’accentuació, en l’ús d’abreviatures i símbols o en l’escriptura de xifres i magnituds.
 • Aplicació incorrecta de majúscules, cursiva, negreta, versaleta, superíndex i subíndex.
 • Errors de puntuació (punts suspensius, guions de diàleg, incisos, etc.).
 • Blancs incorrectes (espaiat, sagnats…) i errors d’alineació.
 • Disposició (paràgraf seguit o a part) i puntuació incorrecta de les cites.

Correcció d'estil

La correcció d’estil és una correcció literària que actua sobre els plans sintàctic, gramatical i expressiu per tal de polir el text i optimizar-ne els recursos. S’ocupa d’aquells aspectes que no són errors des del punt de vista normatiu però que afecten negativament l’obra. Eliminem imperfeccions i ressaltem les virtuts del text dotant-lo de l’expressivitat, la riquesa, la coherència i la precisió necessàries per aconseguir una lectura clara i fluida. Tot això evitant caure en la sobrecorrecció i preservant l’estil propi de l’autor, ja que no es tracta de reescriure el text ni de fer un editing.

La correcció d’estil té per finalitat:

 • Assegurar un ús correcte dels temps verbals.
 • Reformular oracions confuses o errònies i depurar ambigüitats o contradiccions.
 • Reparar llacunes (afegir termes que falten i suprimir altres d’innecessaris).
 • Corregir inconsistències sintàctiques (concordança, correlació de temps verbals, preposicions…) i donar fluïdesa al text amb els recursos més precisos (connectors discursius, subordinades, etc.).
 • Solucionar errors lèxics i eliminar falques, repeticions, redundàncies i al·literacions.
 • Eliminar errors i imprecisions de vocabulari.
 • Adequar el text als usos consolidats o a un llibre d’estil.
 • Ajustar el text al lector a qui s’adreça (localització) per tal que soni genuí i comprensible.
 • Elaboració de l’índex, si escau.

Tarifes de correcció de textos (CATALÀ I castellà)

Ortotipogràfica

Fins a 100.000 caràcters

1,25 € / 1.000 ct.

Entre 100.001 i 500.000 caràcters

1,35 € / 1.000 ct.

Més de 500.000 caràcters

1,45 € / 1.000 ct.

Tarifa mínima

26 €

Ortotipogràfica i d’estil

Fins a 100.000 caràcters

1,65 € / 1.000 ct.

Entre 100.001 i 500.000 caràcters

1,80 € / 1.000 ct.

Més de 500.000 caràcters

1,95 € / 1.000 ct.

Tarifa mínima

32 €

Tarifes de correcció de textos (anglès)

Correcció de textos en anglès

0,03 € / paraula

Tarifa mínima

32 €

Com sol·licitar una correcció de text

Per demanar pressupost de la correcció d’una obra envia’ns un correu electrònic adjuntant el text sencer i especificant el tipus de correcció (només ortotipogràfica o ortotipogràfica i d’estil) que desitges i, si escau, la data límit en què la necessites. Si no vols o no pots enviar-nos encara el text sencer, si us plau, inclou el nombre total de caràcters amb espais inclosos del text perquè et puguem donar un pressupost orientatiu.

TOP