informe de lectura

Què és un informe de lectura?​

El servei d’informe de lectura de Letras Propias consisteix en una valoració global del funcionament estructural i narratiu del text, tenint en compte els paràmetres amb què les editorials avaluen les obres quan les seleccionen per publicar-les. L’informe analitzarà els següents punts: argument, personatges, qualitat narrativa, punts forts i punts febles, interès comercial i interès literari.

Contractació del servei

Envia’ns un correu a info@letraspropias.com amb les teves dades personals (nom i cognoms, adreça de contacte i telèfon) adjuntant el fitxer de la teva obra en format Word o PDF (Arial, mida 12, interlineat 1,5) i et farem un pressupost sense compromís.

Quan li interessa a un autor demanar un informe de lectura?

Quan vol que un professional del sector editorial valori la seva obra des de la perspectiva de l’interès que pot suscitar en els editors per a la seva publicació. Mitjançant els punts que es desenvolupen a l’informe, l’autor tindrà l’oportunitat, si escau, de fer els canvis pertinents per aconseguir els seus objectius.

tarifes d'informe de lectura

Textos de 1 a 100 pàgines

99 €

Textos de 101 a 150 pàgines

119 €

Textos de 151 a 200 pàgines

139 €

Textos de 201 a 250 pàgines

169 €

Textos de més de 250 pàgines

265 € + 40 € per cada 50 pàgines a partir de la 250