Quin control tinc sobre els canvis que fa el corrector?

Tant la correcció ortotipogràfica com la correcció d’estil es duen a terme amb el Control de canvis activat perquè l’autor vegi clarament totes les modificacions que s’han fet sobre el text. D’aquesta manera, tindrà total llibertat per decidir com i quant modificar la seva obra.

Amb el lliurament de la primera versió de la correcció s’obrirà un període de comunicació entre autor i corrector durant el qual el corrector sol·licitarà aclariments a l’autor i aquest podrà revisar el text corregit i comentar els seus dubtes o desacords. En funció del text es realitzen entre 1 i 3 iteracions fins que s’obté la versió definitiva del text.

En qualsevol cas, el text pertany a l’autor i la decisió final sobre els canvis és seva.