Informe de lectura

En què consisteix un informe de lectura?

Consisteix en una valoració global del funcionament estructural i narratiu del text, tenint en compte els paràmetres de valoració de les editorials en seleccionar les obres per publicar-les. L’informe analitzarà els punts següents: argument, personatges, qualitat narrativa, punts forts i punts febles, interès comercial i interès literari. 

Quan m’interessa demanar un informe de lectura?

Quan vull que un professional del sector avalui la meva obra des de la perspectiva de l’interès que pot suscitar entre els editors per publicar-la. Mitjançant els punts desenvolupats a l’informe, tindré l’oportunitat si escau, de fer els canvis pertinents per aconseguir els meus objectius. 

Contractació dels servei

Envia’ns un correu a info@letraspropias.com amb les teves dades personals (nom i cognoms, adreça de contacte i telèfon) i adjunta el fitxer amb l’obra en format Word o PDF (Arial 12, interliniat 1,5) i et farem un pressupost sense compromís.

[button url=”http://letraspropias.com/ca/informe-de-lectura/tarifas/” ]Veure tarifes[/button]

Envia’ns un correu a info@letraspropias.com amb les teves dades personals (nom i cognoms, adreça de contacte i telèfon) i adjunta el fitxer amb l’obra en format Word o PDF (Arial 12, interlineat 1,5) i et farem un pressupost sense compromís.

Tarifes en funció de l’extensió

 0-100 págs

90 €*

101-150 págs

110 €*

151-200 págs

130 €*

201-250 págs

160 €*

251-X págs

255 €*

(+ 35€ addicionals per cada 100 pàgines més)*
*21% de IVA no inclòs

[button url=”http://letraspropias.com/ca/informe-de-lectura/tarifas/contratacion-informe-de-lectura/” ]Contractar[/button]