♦ Què és la correcció ortotipogràfica?

La correcció ortotipogràfica és la correcció lingüística que serveix per esmenar tant els errors ortogràfics com els de tipografia d’un text.

El corrector detecta i elimina les faltes d’ortografia, resol els errors d’accentuació i puntuació, revisa les possibles transposicions o omissions de caràcters, així com l’ús apropiat i coherent de les cometes, majúscules, cursives, abreviatures i la resta de signes ortogràfics, a més de reparar errors sintàctics puntuals.

♦ I la correcció d’estil?

La correcció d’estil és una correcció literària que actua sobre els plans sintàctic, gramatical i expressiu amb la finalitat de polir el text i optimitzar-ne els recursos.

S’ocupa d’aquells aspectes que no són errors des del punt de vista normatiu però que afecten negativament l’estil i que són difícilment detectables pel propi autor, massa familiaritzat amb la seva obra: pleonasmes, al·literacions, errors de concordança, ambigüitats, ús correcte dels temps verbals i, en general, tots aquells que puguin derivar-se del complex procés d’escriptura d’una obra.

Tot això, no obstant, amb la plena consciència del corrector que ha d’evitar sempre la sobrecorrecció per tal de protegir l’estil de l’autor, per la qual cosa sempre tractarà d’eliminar les imperfeccions i ressaltar les virtuts de la redacció.

La correcció d’estil inclou sempre la correcció ortotipogràfica.

♦ Per què qualsevol text necessita passar per les mans d’un corrector?

Perquè en tots els texts existeixen errors de diversa naturalesa i és necessària la labor d’un corrector per descobrir-los. Fins i tot els millors escriptors necessiten correctors que llegeixin l’obra íntegrament i s’ocupin específicament de detectar i esmenar els errors i imperfeccions que a l’autor li han passat per alt mentre s’ocupava de l’argument, l’estructura i els personatges de l’obra.

♦ Quan em convé sol·licitar una correcció?

Un text sense corregir presenta, als ulls d’un lector professional, un aspecte inacabat. A més, els errors impedeixen una lectura fluïda que permeti al lector centrar l’atenció en allò que explica l’obra.

Per això el procés de correcció és imprescindible abans de procedir a la publicació o a la presentació de l’obra a concursos literaris i, per suposat, abans d’enviar el text a un agent literari, una editorial o una revista.

♦ Quin control tinc sobre els canvis que realitza el corrector?

La correcció es duu a terme amb el control de canvis activat perquè l’autor vegi reflectit qualsevol canvi que s’hagi realitzat sobre el seu text. D’aquesta manera tindrà llibertat absoluta per decidir com i quant vol modificar la seva obra.

Un cop lliurada la correcció s’obrirà un període de comunicació entre l’autor i el corrector, durant el qual l’autor podrà revisar la seva obra corregida i presentar els seus dubtes o desacords, que el corrector es compromet a contestar en el termini de temps acordat.

♦ Vull sol·licitar una correcció, com ho faig?

Envia un correu a info@letraspropias.com adjuntant-hi el text íntegre de la teva obra i especificant el tipus de correcció que desitges (ortotipogràfica o d’estil) i la data límit en què la necessites, si és el cas. Si no vols/pots enviar-nos encara el text íntegre, si us plau, inclou al teu email el nombre total de caràcters del text amb espais inclosos. Si no disposem d’aquesta dada no podrem donar-te un pressupost (no serveix el nombre de pàgines ni de paraules ni de caràcters sense espais).

Els treballs, que poden ser en català o castellà i de qualsevol extensió, hauran de presentar-se en format text (Word o similar, no PDF o altres formats no editables), paginats, en lletra Times New Roman/Arial o similar de 12 pt i interlineat 1.5.

Aquest servei és aplicable tant a obres escrites originalment en castellà o català com a obres traduïdes al castellà o al català des d’altres idiomes.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades i de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996), garantim la confidencialitat tant de los dades personals de l’autor com de l’obra original.

♦ Tarifes de correcció de texts

Les tarifes de correcció de texts es fixen a partir del nombre de caràcters de l’obra amb espais inclosos. (fes clic sobre la imatge per ampliar-la)

Correcció ortotipogràfica:

  • texts de fins a 100.000 caràcters: 0,95 € / 1000 ct (+ iva 21%)
  • texts d’entre 100.001 i 500.000 caràcters: 1,00 € / 1000 ct (+ iva 21%)
  • texts de més de 500.000 caràcters: 1,05 € / 1000 ct (+ iva 21%)
  • tarifa mínima: 12 € (+ iva 21%)

Correcció d’estil: 

  • texts de fins a 100.000 caràcters: 1,25 € / 1000 ct (+ iva 21%)
  • texts d’entre 100.001 i 500.000 caràcters: 1,35 € / 1000 ct (+ iva 21%)
  • texts de més de 500.000 caràcters: 1,50 € / 1000 ct (+ iva 21%)
  • tarifa mínima: 15 € (+ iva 21%)

 

El termini estàndard de lliurament de les correccions és de 30-60 dies, però varia en funció de l’extensió de l’obra i la càrrega de feina que tingui l’Agència en cada moment.

Si desitges informació més detallada, escriu-nos i farem un pressupost ajustat al teu cas particular, adaptant-nos a les necessitats de temps i extensió de la teva obra.