Per què la meva obra necessita una correcció?

Molts autors es pregunten per què el seu text necessita passar per les mans d’un corrector. La resposta és que a tots els textos hi ha errors de diversa índole i cal la feina d’un corrector per descubrir-los. 

Els errores que trobem en un text obeeixen a diferents factors: manca de coneixement profund i exhaustiu de la llengua en que s’escriu i les normes lingüístiques que la regeixen (que són quelcom dinàmic i subjecte a actualitzacions sovint desconegudes per molta gent); les presses per acabar l’obra, ensenyar-la o recabar opinions dels primers lectors i la concentració en l’argument, l’estructura o els personatges. 

Fins i tot els millors autors necessiten correctors que llegeixin l’obra íntegrament i s’ocupin específicament de subsanar els errors i imperfeccions que aquells hagin passat per alt. Cal una mirada externa i crítica per aconseguir que una obra sigui la millor versió de sí mateixa.

Com més vegades s’ha llegit un text menys atenció es para als detalls i més fàcil és passar per alt errates, faltes i incoherències. El corrector ortogràfic de Word és útil, però hi ha molts errors que no detecta, per això fan falta un parell d’ulls humans i professionals.